spontaniczna

23 teksty – auto­rem jest spon­ta­niczna.

Ko­loro­we mózgi w pow­szechności sza­rych ryzach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 czerwca 2013, 16:05

Jak poz­bieram te małe ka­wałeczki,to zro­bię z nich coś WIELKIEGO. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 listopada 2012, 09:38

Spon­ta­niczności nie zaplanujesz. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 lipca 2011, 14:45

Przy­jaźń? To mój czwar­ty lis­tek koniczyny. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 kwietnia 2011, 22:40

.bez­pie­czny świat wyobraźni.


ang. .sa­fe wor­ld of imagination. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 sierpnia 2010, 20:39

Za­mie­sza­nie może być dob­re,po­maga do­cenić war­tość spokoju. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 lipca 2010, 23:13

Dla jed­ne­go to ka­myk do kop­nięcia, dla in­nych głaz do przetoczenia. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 lipca 2010, 15:26

.w dziura­wym bu­cie po marzenia. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 maja 2010, 21:47

Z po­zytyw­nym nas­ta­wieniem wszys­tko jest łatwiejsze. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 kwietnia 2010, 23:01

Myślała o rzeczach w jej życiu najważniejszych...
-Co robisz?
-Nic-odpowiedziała... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 stycznia 2010, 17:08

spontaniczna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

spontaniczna

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność